Regeringen har idag (22/12) presenterat läget i arbetet med hur företag och industri ska stöttas för att kunna möta de höga priserna på elmarknaden. Det är välkommet att öppningar görs för detta i ett läge där kunderna under en längre tid har lidit under ovanligt höga kostnader, och konkurrenssituationen på den globala marknaden därmed försämras. Detta besked ger en viss säkerhet inför vad som väntar och som kommer att bidra till att kortsiktigt hantera situationen även om inget i dagsläget är helt klart och tidplanen är osäker. Samtidigt krävs också fler åtgärder på längre sikt.