Han skriver bland annat att ” Politiken måste nu ta de beslut som krävs för ett leveranssäkert och konkurrenskraftigt fossilfritt elsystem, annars kommer Sverige att gå miste om industrins investeringar med förlorade jobb och missade klimatmål som en direkt konsekvens.”

Hela artikeln kan ni läsa här