Resultatet redovisades vid ett frukostseminarium 9 maj. Ta del av rapporten här.