Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen beslutat att inte ge Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015.