Om vi verkligen hade haft en avreglerad elmarknad skulle kapaciteten ha byggts ut för länge sedan. Politikerna har fattat populistiska beslut som gett oss en för liten produktionskapacitet – en starkt bidragande orsak till det höga elpriset. Sveriges importberoende är både onödigt och dyrt, skriver fyra företrädare för elintensiv industri.