Arkiv för augusti 2006

Basindustrin ger styrka åt Östergötland

Den svenska basindustrin ger styrka åt Östergötland och åt Sverige. När världen i snabb takt förändras är basindustrin ofta den mest stabila delen av ekonomin. Denna trygghet kan dock vara försåtlig – historiska framgångar är aldrig någon garant för framtida medgång. Svensk basindustri har avancerade och effektiva produktionsprocesser, kompetenta medarbetare och, fram till för några år sedan, god tillgång på energi till konkurrenskraftigt pris. En förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av svensk basindustri är en lösning på problemet med stigande elpriser.