Remiss av EG-kommissionens förslag till ett direktiv om att inkludera luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter (KOM(2006)818slutlig) samt Naturvårdsverkets rapport Att integrera flyget i EU:s handelssystem för utsläppsrätter (rapport 5655)