– Klimatproblemet är avgörande för allas vår framtid och det är självklart att vi inom svensk basindustri ska bidra med allt vi överhuvudtaget kan för att lösa detta. Det sade Marie S. Arwidson, VD för Skogsindustrierna, när hon i Almedalen idag deltog i seminariet EU:s klimatmål – politiska hot och möjligheter.