Statkraft och SCA har ingått ett långsiktigt avtal om elleveranser.