Remiss av Energinätsutredningens första delbetänkande (dir 2006:39 och 2007:27) den 1 december 2007