Arkiv för februari 2009

Svensk basindustri välkomnar alliansens historiska beslut om ny kärnkraft

– Svensk basindustri applåderar regeringens ansvarfulla beslut om klimat- och energipolitiken. Att hela regeringen nu står bakom att kärnkraften måste vara en viktig del av energiproduktionen för att Sveriges konkurrenskraft ska klaras, samtidigt som klimatet skyddas visar på ett starkt politiskt ledarskap och ansvarstagande för landet. Uppgörelsen innebär också att vi med tillförsikt kan satsa […]