De i SKGS ingående branschorganisationerna; skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret har fått EG-Kommissionens Grönbok: ”Mot ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät” på remiss och vill framföra följande.