I december i år ska världens ledare samlas i Köpenhamn för att enas kring ett nytt globalt klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet.