Arkiv för oktober 2009

Glädjande besked om planer på ny elproduktion

Dagens besked från Industrikraft och Vattenfall att utreda förutsättningarna för att gemensamt satsa på utbyggnad av kärnkraft och annan koldioxidfri elkraft i Sverige är mycket glädjande, säger Kenneth Eriksson, SKGS ordförande. Det öppnar möjligheter för svensk industri att få säker och konkurrenskraftig elförsörjning i framtiden. Tillräcklig tillgång till internationellt låga priser är en förutsättning för […]