En majoritet, 52 procent, vill fortsätta använda kärnkraften. Det visar en ny undersökning om klimat och energi från SIFO*. Undersökningen visar också att svenska folket anser att kärnkraften är det bästa energislaget när man väger samman vad som är bäst för både jobb och klimat.