Svensk basindustri välkomnar dagens riksdagsbeslut som ger Sverige en ny energipolitisk inriktning och öppnar för möjligheten att ersätta dagens befintliga tio kärnreaktorer med lika många nya, effektivare och säkrare reaktorer.