De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret har fått rubricerade rapport på remiss och vill framföra följande.