Bo-Erik Pers har anställts som ny verkställande direktör vid den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. Han efterträder Elisabeth Nilsson som tillträtt som landshövding i Östergötlands län efter fem år som verkställande direktör. Bo-Erik Pers är idag marknadsdirektör för affärsområdet Europa – Mellersta Östern – Afrika (EMEA) inom SSAB. Han kommer att tillträda den nya tjänsten den 20 september.