Föreslagna avgifter Alliansens energiöverenskommelse som innebär en möjlighet att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya välkomnades av SKGS. De avgifter som föreslås i rubricerade promemoria är mycket höga, de förefaller omfatta hela SSMs verksamhet, inklusive tex. kompetensuppbyggnad. Nybyggnation innebär tillståndshantering och det är förståeligt att ett land som inte byggt kärnkraftsreaktorer på mer än 25 år […]