Åsa Romson och Lise Nordin (MP) skriver i sitt inlägg på Brännpunkt 16/2 om tydliga globala trender. De väljer att visa på trenden med ökad vind- och solkraft i världen. Vad de väljer att inte tala så högt om är alla de planer på nyinvesteringar i kärnkraft som samtidigt bubblar inom världssamfundet. I förra veckan gav USA tillstånd till uppförandet av två nya reaktorer som beräknas komma i drift inom 5 år. I Obamas USA finns planer på ytterligare 30-talet reaktorer. Tillstånd kommer inom kort sannolikt till exempel att ges för ytterligare två reaktorer i South Carolina, och om drygt ett år väntas ett sedan länge påbörjat reaktorbygge i delstaten Tennessee stå klart. I Polen planerar man likaså för ett antal nya reaktorer och i Finland både bygger man och har just fått tillstånd till ytterligare reaktorer.