Svenskt Näringsliv och SKGS: Ökad energieffektivitet är bra, men debatten har fel fokus när det diskuteras ”tak” för energianvändningen. I stället bör vi sträva efter maximal nytta per insatt energienhet.