Arkiv för juni 2012

Ger Sveriges energi- och klimatpolitik fler jobb i ”Långtbortistan”? – ett samtal om energi- och klimatpolitik för framtidens konkurrenskraft

Svenskt Näringsliv, SKGS, och Svensk Energi bjuder in till seminarium onsdagen den 4 juli, Almedalen 2012: 15.30-17.30, Högskolan Gotland, B25 Såväl inom Sverige som i EU diskuteras färdplaner för kraftigt minskade klimatutsläpp med utblick mot 2050. Hur Sverige och Europa kan balansera konkurrenskraft med ambitiösa mål är en av de stora knäckfrågorna, särskilt i avsaknad av ett globalt ramverk för klimatet. På seminariet diskuteras om den energi- och klimatpolitik som förs i Sverige och inom EU leder till att vi står bättre rustade inför framtiden – kan vi klara målen och samtidigt öka konkurrenskraften? Vilka styrmedel behövs, och hur tar vi bättre tillvara på innovationskraften och affärsmöjligheterna i klimatomställningen?