– Det är glädjande och logiskt att Vattenfall inkommer med en ansökan om att bygga ny kärnkraft. Glädjande eftersom det tyder på att Vattenfall är berett att ta ansvar för en långsiktig energiförsörjning och logiskt eftersom detta ansvar blir allt svårare att ta med en allt mer åldrad svensk kärnkraft. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett första och nödvändigt steg. Men det är en lång process på 10-55 år innan ny kärnkraft kan tas i bruk, säger Lina Palm, energidirektör SKGS basindustrins energisamarbete.