De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret har tagit del av den rubricerade rapporten och vill framföra följande.