Arkiv för juli 2013

Ny kärnkraft – en förutsättning för svensk konkurrenskraft?

På måndagens morgon höll energiarbetsgivarna ett seminarium med fokus på ny kärnkraft och dess betydelse för svensk konkurrenskraft. Medverkade Jennie Nilsson (S) från riksdagens näringsutskott, Mats Odell (KD) ordföranden i Näringsutskottet, Kjell Jansson VD för energibolagens branschorganisation Svensk Energi. Medverkade gjorde också Mikael Möller från Innovations- och kemiindustrierna som representerade SKGS. Diskussionen modererades av journalisten Willy Silberstein.