Arkiv för december 2013

Sammanfattning av SKGS frukostseminarium om Framtidens elsystem och elmarknad

Christian Haeger från Ramböll inledde med att presentera deras studie kallad Kortslutning i kraftbranschen. Studien framtagen tillsammans med branschen och gjord efter intervjuer med producenter, nätbolag, industri mfl. En enkät har också besvarats av ca 80 VDar. Utgångsläget är en avreglerad marknad som ligger i händerna på politiker. Den politiska avvägningen måste göras mellan ekonomi och miljö, med dagens kris i Europa ”vinner” ekonomin. Energisystemet är komplext med många drivkrafter och utmaningar; solceller med nettodebitering, elbilar, fossilbränslepriser, smarta nät för att nämna några.