Arkiv för januari 2014

Nya beskedet om Oskarshamn 1 väckarklocka för politikerna

Pressmeddelande 14-01-27: – Nu krävs besked från riksdagspartierna om vilken kraftproduktion som ska ersätta den befintliga kärnkraft som fasas ut. Det säger SKGS energidirektör Lina Palm med anledning av beskedet från OKG om att en ansökan förbereds till Mark- och miljödomstolen om servicedrift angående Oskarshamn 1. Ansökan innebär att processen nu påbörjas för att stänga kärnkraftreaktorn inom de närmaste åren.

SKGS välkomnar samråd om kärnkraft och kräver besked av politiker

– Det är utmärkt att Vattenfall startar samråd om ersättningskärnkraft vid Ringhals. Stängningen av befintliga reaktorer kommer påbörjas inom tio år och förberedelser för ny kraftproduktion måste göras nu. Det finns risk för turbulens på elmarknaden och högre priser om det blir ett tidsglapp mellan att gammal produktionskapacitet fasas ut och att ny fasas in, säger SKGS energidirektör Lina Palm med anledning av Vattenfalls besked idag.