Arkiv för oktober 2015

Kostnader vid tröskeleffekter måste bäras av producenterna

SKGS avstyrker båda de lösningar som Ei föreslår avseende permanent lösning av den så kallade tröskeleffektsproblematiken.

SKGS anser vidare:
• Att elproducenterna bör betala samtliga kostnader vid anslutning
• Att dagens övergångslösning bör kunna gälla fram till 2020
• Att det i nuläget inte behövs ytterligare premiering av vindkraft
• Att Ei:s förslag riskerar att störa Energikommissionens arbete
• Att den elintensiva industrin borde ha getts möjlighet att ingå i Ei:s grupp av marknadsaktörer

Ge elproducenterna fritt spelrum

Vindkraft eller kärnkraft, vattenkraft eller kraftvärme? Vilket slags elproduktion som hör framtiden till avgörs till stor del av Energikommissionen. Men är det viktiga verkligen att ledamöterna kommer överens om en helt ny energipolitik? Vore det inte smartare att utgå från de pusselbitar vi redan har? SKGS energidirektör Anna Holmberg varnar för att radikala omsvängningar och för stora satsningar på enskilda energislag kan få allvarliga konsekvenser för framtidens elproduktion.