Arkiv för november 2015

Rädda elproduktionens kronjuvel

Kronjuvelen i svensk elproduktion – så beskrev nyligen Energikommissionens moderata ledamöter, Lars Hjälmered och Cecilie Tenfjord-Toftby, vattenkraften i DI (6/11) och på Second Opinion. Kraftslaget är en av våra två viktigaste källor till el, men vattenkraftverk med gammal teknik, hotande regleringar och hög fastighetsskatt kan leda till att stora delar av produktionen går förlorad. Det varnar Anna Holmberg, SKGS energidirektör.

Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan

SKGS har getts möjlighet att delge sina synpunkter på Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan och lämnar följande svar

SKGS anser:
• Att planen är välskriven men har brister i hur samhällsnyttan analyseras
• Att reinvesteringar i existerande nät måste prioriteras
• Att en diskussion måste till om avvägning mellan nytta och kostnad för politiskt framdrivna investeringar
• Att de förväntade höjningarna av effektavgiften är oacceptabla
• Att producenterna måste bära större del av de ökade kostnaderna
• Att den försämrade effektbalansen i SE3 och SE4 är mycket oroande
• Att det blir ökad risk för prisskillnader mellan södra och norra Sverige