SKGS ser det som positivt att energiöverenskommelsen nu börjar omsättas i reell politik och tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria.