SKGS lämnar följande synpunkter på Miljö- och energidepartementets promemoria.