SKGS inbjuder till seminarium: Välkommen tillbaka till att delta i det fortsatta samtalet om befarad effektbrist i närtid. Nu kommer basindustrin att presentera sina åtgärdsförslag för att hantera risken på ett ansvarsfullt sätt.