Energimarknadsinspektionen (EI) har nu fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020-2023. Enligt EI kommer tillämpningen av nya regler och ändrade marknadsförutsättningar leda till sänkta elnätsavgifter för merparten av elnätsföretagen.