SVT har undersökt svenska energiskatter. Rimligt konkurrensneutrala skattenivåer är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i Sverige. Den svenska industrin verkar på en global marknad i hård konkurrens och alla kostnadsposter påverkar industrins möjligheter att konkurrera.