SKGS välkomnar regeringens beslut om slutförvaret för högaktivt kärnavfall. Långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för kärnkraften är väsentliga för att säkra en konkurrenskraftig och stabil elförsörjning, både på både kort och lång sikt.