Det är tydligt att den nya regeringen har lyssnat på näringslivet när man utformat sin energipolitik. Teknikneutralitet, fokus på konkurrenskraft och snabbare miljötillståndsprocesser är något som SKGS efterfrågat under en lång tid.