– Det är ett viktigt besked för den elintensiva industrin. Analyser av SKGS visar på ett ökat behov från industrin med 70 TWh redan till 2030 och behovet förväntas öka med 130 TWh fram till 2040 jämfört med dagens nivå på knappt 50 TWh, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.