18 december, 2006

Pressmeddelanden

8.700 jobb försvinner i Värmland

Inbjudan till pressträff Tid och plats: den 15 december kl. 10.30 på Plaza Hotel, Västra Torggatan 2 i Karlstad Vad kan hända om villkoren för basindustrin inte förbättras? Detta är en fråga som ställs i SKGS nya rapport, ”8 700 jobb försvinner i Värmland” som presenteras vid en pressträff på Plaza Hotel i Karlstad. Medverkar &hellip; <a href="https://skgs.org/aktuellt/8-700-jobb-forsvinner-i-varmland/">Continued</a>

Inbjudan till pressträff
Tid och plats: den 15 december kl. 10.30 på Plaza Hotel, Västra Torggatan 2 i Karlstad

Vad kan hända om villkoren för basindustrin inte förbättras? Detta är en fråga som ställs i SKGS nya rapport, ”8 700 jobb försvinner i Värmland” som presenteras vid en pressträff på Plaza Hotel i Karlstad. Medverkar gör Anders Snell, brukschef för Billerud Gruvön, Christer Simrén, vd för Wermland Paper, Olle Dahlin, vd för Rottneros bruk, Alf Sondell, Stora Enso Skoghall, och Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

– Vi är gärna med och tar vårt ansvar för Karlstadsregionens utveckling tillsammans med våra lokala politiker. Däremot är vi mer osäkra på vilken ambition politikerna på riksplanet har vad gäller basindustrins utveckling, säger Anders Snell. Basindustrin sysselsätter 4 087 personer i Karlstadsregionen och står för 11 procent av antalet sysselsatta i näringslivet. Basindustrin är med andra ord oerhört viktig för regionens framtid. Utan den skulle skatterna behöva höjas kraftigt för att kommunerna ska kunna leva upp till grundläggande välfärdsbehov.

– På Billerud plågas vi just nu av det höga elpriset. Om inte energipolitiken snart börjar skapa möjligheter till ny elproduktion kommer både vi och Karlstadsregionen att drabbas hårt, säger Anders Snell, brukschef för Billerud Gruvön. Rapporten visar också att Sveriges näringsliv i grund och botten är väl rustat att möta en växande global konkurrens. Den svenska industristrukturen är uppbyggd kring förädlingen av naturligt förekommande råvaror såsom skog och malm. Tillsammans med ett väl utbyggt elproduktionssystem har det bäddat för en högeffektiv produktion som kan konkurrera med de bästa i världen.

– Företagen inom den svenska basindustrin tävlar på världsmarknaden med industriföretag över hela jorden. Utan konkurrenskraftiga energipriser har svensk basindustri ingen chans att möte den ökade konkurrens som globaliseringen medför, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

För mer information:
Marianne Jonsson, Billerud marianne.jonsson@billerud.com 0555-416 99
Lars-Erik Axelsson, SKGS lars-erik.axelsson@skogsindustrierna.org 08-762 79 49