05 februari, 2009

Debattartiklar

Avindustrialisiering hotar Sverige och Värmland

Tyvärr är min bedömning att varken den tidigare eller dagens regering lyckats åstadkomma detta. Politikerna verkar heller inte se hur allvarligt läget är idag. – Värmland och Sverige riskerar nu att drabbas av en ny våg av avindustrialisering, skriver Kenneth Eriksson.

Läs debatt artikeln här >>>