16 juni, 2006

Pressmeddelanden

Basindustrin hyllar slopad avvecklingslag

Basindustrin välkomnar att den borgerliga Alliansen vill driva kärnkraften vidare och att avvecklingslagen skall tas bort.

’- Vi ser det som ett viktigt steg att komma bort från tanken att kärnkraften måste avvecklas. Att alliansen säger nej till ytterligare avveckling nästa mandatperiod är en liten, men viktig signal, liksom slopandet av avvecklingslagen. Detta öppnar för en utveckling av kärnkraften istället för en avveckling, säger Jan Svärd, ordförande i SKGS.

Oenigheten om kärnkraften har tagit bort fokus i energipolitiken från den viktiga prisfrågan. Nu måste vi diskutera denna fråga i Sverige. Med nuvarande elpriser riskerar en del av basindustrin att slås ut.

– Det är också välkommet att alliansen skriver att man vill ha ett brett samarbete om energipolitiken med socialdemokraterna och facket. En sådan bred enighet har basindustrin efterlyst. Det skulle underlätta för investeringar i Sverige att ha en energipolitik som är långsiktigare än de fyråriga mandatperioderna och som dessutom inte är beroende av partier som vill avveckla kärnkraften, avslutar Jan Svärd.

Jan Svärd
Ordförande SKGS

För ytterligare information:
Lars-Erik Axelsson 08-762 79 49