17 juni, 2010

Pressmeddelanden

Basindustrin välkomnar energibeslutet

Svensk basindustri välkomnar dagens riksdagsbeslut som ger Sverige en ny energipolitisk inriktning och öppnar för möjligheten att ersätta dagens befintliga tio kärnreaktorer med lika många nya, effektivare och säkrare reaktorer.

’- Det här är ett mycket bra besked för den elintensiva industrin och de 400 000 svenskar som arbetar inom basindustrin och dess kringnäringar. En långsiktigt säker tillgång till konkurrenskraftigt prissatt el är en grundförutsättning för att basindustrin ska kunna skapa jobb och tillväxt i Sverige. Dagens beslut lägger trettio års politiska låsningar åt sidan och ger svensk basindustri nytt framtidshopp, säger Kenneth Eriksson, ordförande i svensk basindustris energisamarbetsorganisation SKGS.

Sverige var tidigare ett internationellt föredöme vad gäller förmågan att kombinera ekonomisk tillväxt och ett hållbart samhälle. I brett politiskt samförstånd byggdes den koldioxidfria elproduktionen med vatten- och kärnkraft ut på 60- och 70-talen. Det gav svensk basindustri förutsättningar att växa sig stark samtidigt som grunden lades till Sveriges världsledande ställning i kampen mot klimathotet. Men sedan dess har mycket hänt.

För basindustrin har de svenska energipriserna nått en så hög nivå att företagen riskerar att inte klara den allt hårdare globala konkurrensen. Dagens beslut innebär att basindustrin med tillförsikt kan investera i produktion i Sverige och i alla koldioxidfria energislag. Ska Sverige klara både jobbkris och klimathot måste alla koldioxidfria energikällor utvecklas – inte avvecklas.

– Dagens beslut visar på starkt politiskt ledarskap. Alliansregeringen har visat att man är beredd att ta ansvar för sysselsättningen, klimatet och i förlängningen också välfärdens finansiering. Nu återstår för Socialdemokraterna att visa samma ansvarstagande och ompröva sin nyvunna skepsis till kärnkraften. Annars riskerar vi vid ett regeringsskifte att vara tillbaka på ruta ett efter riksdagsvalet i höst, avslutar Kenneth Eriksson.

Kontaktpersoner
Kenneth Eriksson, ordförande SKGS 070 591 52 77
Lars-Erik Axelsson, presskontakt SKGS 070 587 72 28

Läs pressmeddelandet (pdf)