15 augusti, 2018

Pressmeddelanden

Basindustrin välkomnar införandet av en skärpt elnätsreglering

Dagens besked om elnäten från Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan visar att regeringen nu går från ord till handling för att skapa en bättre balans mellan nätägarnas och kundernas intressen. SKGS som representerar den svenska basindustrin välkomnar beskedet, men anser också att mer arbete kommer att behövas senare för att ytterligare utveckla nätregleringen.

Enligt Ibrahim Baylan tar nu regeringen ombord flera förändringsförslag från Energimarknadsinspektionen i den nya regleringen. Förslagen ska kunna leda till sänkta kostnader för nätkunderna på upp emot cirka 20 procent.

– Budskapet är helt klart positivt för elnätskunderna. Vi har länge argumenterat för en skärpt reglering inför perioden 2020-2023, säger Mikael Möller, Näringspolitisk chef på IKEM och SKGS talesperson i elnätsfrågor.

Ett bra första steg

Alla detaljer i förslaget kring bland annat avkastningsränta, avskrivningstider och värdering blir kända först under morgondagen då regeringen beslutar om förordningen.

– Utifrån det vi känner till idag är åtgärderna från regeringen ett bra första steg, men vi kommer så klart att analysera mer i detalj när den nya förordningen finns tillgänglig, säger Mikael Möller.

Energimarknadsinspektionen har i ett tidigare underlag konstaterat att det kommer krävas ytterligare förbättringar i elnätsregleringen, även efter att den nya förordningen beslutats. Dit hör bland annat hur gjorda investeringar i nätet ska värderas.

– Kunderna ska bara betala en gång för utrustning som investeras i nätet. Det är också viktigt att regleringen styr nätägarna till att välja de lösningar som ger bäst leverans till lägsta kostnad för kunderna. Utgångspunkten måste vara att återstående förändringar ska vara på plats inför tillsynsperioden 2024-2027, säger Mikael Möller.

Kontaktperson

Mikael Möller, Näringspolitisk chef IKEM
070-683 81 44
mikael.moller@ikem.se