06 augusti, 2012

Pressmeddelanden

Basindustrin välkomnar Vattenfalls ansökan om ny kärnkraft

'- Det är glädjande och logiskt att Vattenfall inkommer med en ansökan om att bygga ny kärnkraft. Glädjande eftersom det tyder på att Vattenfall är berett att ta ansvar för en långsiktig energiförsörjning och logiskt eftersom detta ansvar blir allt svårare att ta med en allt mer åldrad svensk kärnkraft. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett första och nödvändigt steg. Men det är en lång process på 10-55 år innan ny kärnkraft kan tas i bruk, säger Lina Palm, energidirektör SKGS basindustrins energisamarbete.

’- Med den kraftiga utbyggnaden av vindkraft, bibehållande av vattenkraft och nya kärnkraftsreaktorer tryggas samtliga av energimixens tre ben. Därmed förutsätter vi också att det finns en bred politisk uppslutning kring den svenska energimodellen som inger långsiktigt förtroende inför den fortsatta processen, fortsätter Lina Palm.

– Vi hoppas även att fler aktörer följer efter och att det blir möjligt också för basindustrin själv att vara med och bygga nya reaktorer, på samma sätt som sker i vårt grannland Finland, avslutar Lina Palm.

För mer information, vänligen kontakta:
Lina Palm, energidirektör SKGS basindustrins energisamarbete, 070-397 14 49