14 mars, 2006

Pressmeddelanden

Basindustrins konkurrenskraft ödesfråga

Den 14 mars debatterade de europeiska energiministrarna den Grönbok om en europeisk energipolitik som EU-kommissionen nyligen publicerade.

Från Sverige deltar samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Mötet är förberedande inför Europeiska rådets möte den 23-24 mars.

– Energifrågan är en ödesfråga för den europeiska industrins konkurrenskraft. Därför tycker vi inom basindustrin att det är positivt att Europas politiker nu tar ett fastare grepp om energifrågan för att kunna hävda EU:s konkurrenskraft i den globala ekonomin, säger Jan Svärd, ordförande SKGS

Den svenska basindustrins produkter säljs på en global marknad med tuff konkurrens från länder utanför Europa. I många av dessa konkurrentländer – Australien, Kanada, Sydafrika o.s.v. – är elpriset lägre än i Sverige.

Sverige är ett centrum för basindustri i EU. Därför är det viktigt att Grönboken och kommande förslag behandlas på ett sätt som möjliggör framtida konkurrenskraft för svensk basindustri.

– Svensk basindustri ligger långt framme internationellt när det gäller energieffektiv och miljövänlig produktion. Vi är därför en del av lösningen för en hållbar utveckling. För att detta skall kunna ske måste rätt ramvillkor tillförsäkras industrin. En gemensam energipolitik som främjar billig elproduktion och låga elpriser är ett steg i rätt riktning, säger Jan Svärd.

Läs pressmeddelandet (pdf)