15 mars, 2016

Pressmeddelanden

Carl-Michael Raihle ny ordförande för SKGS

Carl-Michael Raihle har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot sin nya roll och menar att SKGS arbete är viktigare än någonsin.

Carl-Michael Raihle arbetar till vardags som affärsområdeschef för Ovako Hofors. Han har tidigare varit divisionschef på Luvata och haft flera tunga positioner inom Outokumpu.
Med över 20 års erfarenhet av basindustrin vet Carl-Michael Raihle hur avgörande elsystemet är för svensk industris konkurrenskraft. När han fick erbjudandet att ta över ordförandeklubban i SKGS var han därför inte sen med att tacka ja.

– SKGS är en kraftfull röst för ett framtida elsystem som fortsatt säkrar tillgången på el med god kvalitet, till konkurrenskraftiga priser och med lågt klimatavtryck. Med tanke på de stora utmaningarna som svensk elförsörjning står inför är SKGS arbete viktigare än någonsin. Därför var det självklart för mig att tacka ja när jag blev tillfrågad om att leda SKGS, säger Carl-Michael Raihle.

SKGS kommer fortsätta arbeta för att säkra framtidens elleveranser. En långsiktig energipolitik måste komma på plats och denna politik måste visa marknaden att Sverige är ett pålitligt land att investera i. Den parlamentariska Energikommissionens slutbetänkande blir troligen avgörande och SKGS ska arbeta för att politikerna ska förstå basindustrins behov.

– Jag har höga förhoppningar om att vi i SKGS kommer lyckas övertyga både regering och opposition om värdet för Sverige med trygga elleveranser till konkurrenskraftiga priser. Jag ser fram emot det arbetet, avslutar Carl-Michael Raihle.

Ovako-porträtt201622481-A (2)

 

För mer information, kontakta Anna Holmberg, energidirektör SKGS, tel. 072-722 72 44