03 juli, 2014

Aktiviteter

”Dags för en ny Energikommission”

– Vi nådde inte ända fram i vår opinionsbildning när Alliansen gjorde sin energiuppgörelse. Vi hade önskat en blocköverskridande enighet men det fick vi inte. Det sade Annika Lundius, vice vd på Svenskt Näringsliv vid Almedalsveckans seminarium om ifall det behövs en energikommission.

skgs almedalen 2014

Moderatorn Willy Silberstein frågade ut Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Jan Johansson, SCA och Jonas Abrahamsson, EON Sverige.

– Många industriföretag kommer lägga sina investeringar utomlands, om vi inte får en långsiktig bred energiuppgörelse i Sverige kommenterade Anders Ferbe, IF Metall.

– Jag önskar en bred uppgörelse under nästa mandatperiod om de energislag som behövs fyllde Annika Lundius i.

SKGS ordförande Jan Johansson vände sig till seminariets politikerpanel med en fråga:

– Har ni tillräckligt bra underlag för att kunna föra en energipolitik som är bra både för konkurrenskraft och för miljön?

Jenny Nilsson, näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna svarade att det behövs ett bättre underlag, och att det behövs en energikommission.

– Men det är synd att det är industrin som har tagit det initiativet och att det inte är vi i politiken, eller snarare regeringen, framhöll Nilsson (S).

– Så länge Socialdemokraterna inte ens öppnar för ny kärnkraft undrar jag vad en energikommission ska leda till, replikerade Lars Hjälmered, Moderaternas energipolitiska talesperson.

– Men, visst, allt annat lika är det givetvis bättre med en kommission och en bred uppgörelse.

Jan Johansson hade synpunkter på vad energikommissionen bör ha för utgångspunkter:

– Vi behöver också kraft som inte är väderberoende. Vi måste ha en elförsörjning som fungerar hela tiden. Då finns det två alternativ: kärnkraft eller gas, slog SKGS ordförande fast.

Kjell Jansson, vd på Svensk Energi avslutade seminariet:

– Det är bra att företrädarna för riksdagens två största partier vill ha en energikommission. Jag deltar gärna i det arbetet!

Film

Se film från seminariet: