05 juni, 2015

Pressmeddelanden

Dags för öppen hearing om effektbrist

SVT rapporterar att Eon överväger att stänga två reaktorer i Oskarshamn i närtid och att beslut kan vara att vänta i sommar. Om uppgifterna stämmer bör Energikommissionen kalla till öppen hearing om effektbrist. Då kan det kartläggas vilka effekterna blir om SVT:s dramatiska uppgifter stämmer och vilka planer som finns för stängning av kraftverk i övrigt.

’- Att Eon överväger en stängning av O1 har varit känt en längre tid, men att planerna också kan komma att omfatta O2 är ny information. Detta innebär att Sverige kommer närmare och närmare en situation med reell effektbrist i närtid, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS.

– Från basindustrins sida ser vi mycket allvarligt på utvecklingen. Som stora elförbrukare skulle en effektbrist slå hårt mot vår konkurrenskraft, exporten, jobben och välståndet, fortsätter Anna Holmberg.

– Energiminister Ibrahim Baylan, som också är ordförande i Energikommissionen, måste nu visa handlingskraft och kalla till en öppen hearing om effektbristen. Situationen är allt för allvarlig för att frågan ska hänskjutas till senare, avslutar Anna Holmberg.

För mer information, kontakta:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 08-762 72 44, 072-722 72 44