30 november, 2016

Debattartiklar

Debatt: Ändra inte prissättningen på el

SKGS debatterar elmarknaden på Second Opinion, med åsikten att landets största elkunder inte ska betala för el på nya sätt.

”Den nordiska elmarknaden betraktas av många som ledande i Europa. Trots det förs i Sverige en diskussion om att dagens marknadsmodell har brister och att nya betalströmmar behöver införas från elmarknadens kunder till kraftsektorn. SKGS, basindustrins samarbete i elfrågor, samlar landets största elkunder och vi säger nej till kraven på att kunder ska betala för el på nya sätt.

Vad är det med dagens marknadsmodell som inte fungerar och var finns bevisen för att så är fallet? Handlar det om att intäkterna för kraftsektorn är för låga? När samma modell för prissättning tidigare i höstas genererade höga elpriser, var modellen även då fel? Finns det en ”tipping point” där modellen upphör att fungera? Eller handlar hela debatten i själva verket om kraftsektorns känsla av osäkerheten kring hur framtidens affärer kommer att se ut? Välkomna att anpassa er till marknadens spelregler, säger vi då. När intäkterna för basindustrin varierar kallas det marknadstryck och vi måste ständigt anpassa oss genom att effektivisera våra processer – så är det för alla branscher som verkar på globala och hårt konkurrensutsatta marknader.”

Läs hela artikeln på second-opinion.se