11 augusti, 2023

Debattartiklar

Debatt – ”Nätbolagen överkompenseras”

För elanvändarna är det mycket angeläget att kostnaderna för elnätet inte tillåts skena i väg. Därför är det olyckligt att Eneregimarknadsinspektionen inte kan använda den förmögenhetsbevarande beräkningsmetoden redan kommande regleringsperiod. Det skriver SKGS tillsammans med andra företrädare för fyra andra kundorganisationer på Second Opinion.

Nästan 1000 miljarder kronor kommer att behöva investeras i elnätet de kommande 20 åren, då är det helt avgörande att det införs en värderingsmetod som inte överkompenserar elnätsägarna. Utgångspunkten måste vara att elnätbolagen ska få betalt för de faktiska kostnader de har och en skälig vinst – inte mer. Elkunderna ska inte betala samma nät flera gånger, därför blir valet av värderingsmetod avgörande.

Energimarknadsinspektionen hade för avsikt att gå över till en så kallad förmögenhetsbevarande värderingsmetod. Metoden innebär att nätföretagen får kostnadstäckning för nätbolagets faktiska utgifter, baserat på verkliga anskaffningsutgifter. Tyvärr har Ei varit tvungna att pausa metodbytet efter en dom i kammarrätten.

Det är det olyckligt att Energimarknadsinspektionen inte kan byta metod för att bestämma elnätsbolagens intäktsramar redan i kommande reglerperiod. De metoder som hittills används har lett till att elnätsbolagen överkompenserats. Nu får elnätskunderna leva med en reglering som överkompenserar elnätsföretagen i ytterligare fyra år.

Läs hela debattartikeln på Second Opinion