22 mars, 2022

Debattartiklar

Debatt på Second Opinion – ”Stor oro för att elsystemet inte kommer att leverera”

SKGS ordförande Peter Kihlgren, som också är vd för Kemira Kemi i Helsingborg, menar att risken är stor att elförsörjningen fortsätter att försämras kommande år.

Han skriver bland annat att ” Politiken måste nu ta de beslut som krävs för ett leveranssäkert och konkurrenskraftigt fossilfritt elsystem, annars kommer Sverige att gå miste om industrins investeringar med förlorade jobb och missade klimatmål som en direkt konsekvens.”

Hela artikeln kan ni läsa här